Mediation bij andere conflicten

Wat is mediation?

Mediation is niets anders dan het oplossen van een conflict onder begeleiding.
Conflicten kunnen over van alles gaan.
– zakelijke conflicten
– conflicten in de familie
– conflicten tussen buren
conflicten bij echtscheiding of zorg rond kinderen 

Hoe werkt mediation?

Wanneer je boos bent, is het moeilijker om met de ander te praten.
Hulp van iemand die je begrijpt en weet wat er nodig is om weer goed verder te kunnen, is dan prettig.

Mediation bestaat uit gesprekken tussen jou, de ander en de mediator. Jullie zitten samen aan tafel.
De mediator is de onpartijdige gespreksleider die ervoor zorgt dat jullie in gesprek komen en blijven, beiden aan bod komen
en jullie stimuleert en begeleidt bij het creatief zoeken naar een oplossing.
Het gaat er daarbij niet om wie er juridisch ‘gelijk’ heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.
Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen.
De informatie die tijdens de gesprekken naar voren komt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Meestal kan de bemiddeling binnen één week na aanvraag starten.
Het uitgangspunt is dat de bijeenkomsten met jullie beiden zijn.
In overleg is het mogelijk dat een aantal gesprekken individueel plaatsvindt.

Het kan ook zijn dat er meerdere betrokkenen zijn bij een conflict, ook dat is mogelijk! We bespreken vooraf samen wie de deelnemers aan de mediation zijn.

Voordelen van mediation:

• Je lost zelf het probleem op,
• Je bespaart veel tijd, geld en energie,
• Je voorkomt een gang naar de rechter,
• Alle betrokkenen komen tot hun recht,
• Je werkt aan een duurzame oplossing.

Mediation overeenkomst

Wij leggen van tevoren uit wat de spelregels zijn.
Wij bespreken wat je wel en niet van ons als mediator kan verwachten en wat er van jou verwacht wordt.
Als beide ‘partijen’ hiermee akkoord zijn, onderteken je een mediationovereenkomst waarin de spelregels en de rol van de mediator beschreven staan.
Belangrijk is dat je in ieder geval de intentie hebt om tot afspraken te komen die recht doen aan jullie beiden.

Vaststellingsovereenkomst

Is er eenmaal een oplossing gevonden die voor alle betrokkenen acceptabel is, dan maakt de mediator een overeenkomst op.
In deze ‘vaststellingsovereenkomst’ worden de door jullie gemaakte afspraken staan beschreven.
Deze ondertekenen jullie beiden. Deze overeenkomst is juridisch bindend: je moet je eraan houden.

De eerste bijeenkomst duurt maximaal 2 uur, inclusief het oriënterende gedeelte.
In het algemeen duren de volgende bijeenkomsten gemiddeld 1,5 uur.
Hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn, verschilt per situatie.
Dit is mede afhankelijk van jullie inzet en de mate waarin jullie het met elkaar eens zijn.
Doorgaans lukt het om in 3 a 4 gesprekken de mediation te kunnen afronden.

 

Mediation niet mogelijk?

Er zijn situaties denkbaar waarin degene met wie je het conflict of de kwestie zou willen oplossen,
niet wil meewerken aan mediation.
Zo kunnen (reis)afstand, financiën of de persoonlijke verhouding belemmeringen zijn.
Wij bieden een aantal mogelijke oplossingen:

Pendelmediation:

Dit is een vorm van mediation waarbij wij met jou en de andere betrokkene(n) afzonderlijk gesprekken voeren.
De mediator brengt de informatie over en weer zodanig over dat de boodschap helder is,
waarbij wij de nadruk leggen op ieders intenties en werkelijke belangen.
De kosten voor pendelmediation liggen door het ‘pendelen’ wat hoger dan gezamenlijke mediation.

Mocht je je afvragen of het in jouw situatie een goed middel kan zijn, neem dan contact met ons op.

 

Eenzijdige conflictbegeleiding / conflictcoaching

Een andere mogelijkheid is eenzijdige conflictbegeleiding / conflictcoaching.
Wij ondersteunen je in het vinden van een manier die voor jou kan leiden tot een oplossing.
Je leert effectiever en constructiever met de situatie om te gaan.
De kosten voor deze eenzijdige begeleiding/coaching zijn lager dan het mediationtarief.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden in uw situatie? Bel of mail ons gerust!

 

Kosten van mediation

Wij hanteren voor particulieren een gesprekstarief, waarin zijn inbegrepen de voorbereiding, eventuele verslaglegging, administratie en telefoon- en e-mailcontacten.
Mediation wordt soms door een rechtsbijstandsverzekering vergoed; mocht je verzekerd zijn kijk dan even goed in de polis wat de voorwaarden zijn m.b.t. mediation.
De kosten van de mediation zijn onafhankelijk van het resultaat.

 

Gesubsidieerde bijstand

Wanneer je minder draagkrachtig bent, is gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk via de Raad voor Rechtsbijstand.
Wij verzorgen een eventuele aanvraag hiervoor.
Wanneer je de gesubsidieerde rechtsbijstand krijgt toegewezen, betaal je een eigen bijdrage van maximaal € 107,00 per persoon (2019) voor het hele mediationtraject.

 

 

 

Neem contact met ons op voor een geheel vrijblijvend oriënterend gesprek; kijk of het klikt en stel je vragen.

Liever telefonisch contact? Laat je gegevens achter, dan bellen wij je terug